• Grupa POS-BET Sp. z o.o.
  • SOMERO SXP - PRACA

Toensmeier Zachód

Undefined

Grupa POS-BET Sp. z o.o. zrealizowała na terenie firmy Toensmeier następujące prace:
 

  • Wykonanie podkladu betonowego na podłożu gruntowym - 8000m²
  • Wykonanie nawierzchni betonowej (place i drogi) - 8000m²
GRUPA POS-BET SP. Z O.O. - LUBUSKIE
GRUPA POS-BET SP. Z O.O. - LUBUSKIE
GRUPA POS-BET SP. Z O.O. - LUBUSKIE
GRUPA POS-BET SP. Z O.O. - LUBUSKIE
GRUPA POS-BET SP. Z O.O. - LUBUSKIE
GRUPA POS-BET SP. Z O.O. - LUBUSKIE
GRUPA POS-BET SP. Z O.O. - LUBUSKIE
GRUPA POS-BET SP. Z O.O. - LUBUSKIE